X

gastric-balloon

The ELIPSE ® balloon

ELIPSE®

The MEDSIL® balloon

MEDSIL®

The SPATZ® balloon

SPATZ®

The ORBERA® balloon

ORBERA®

The ORBERA 365® balloon

ORBERA 365®

photo ballon et sonde

HELIOSPHERE BAG®